Клуб „Земята и ние“


РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБА

Жанета Никифорова

Биография

Програмата, по която работи Клуб „Земята и ние“ има за цел да формира у учениците екологична култура, етика, съзнание и поведение.  Изгражда у децата активна позиция по екологичните проблеми и стремеж за създаване на екологично чиста среда.  Развива интелектуални и практически умения за разумното използване и опазване на природата. Дава знания за отговорността на човека за опазване на природата и околната среда.