За нас

ЦПЛР – Горна Оряховица е извънучилищно педагогическо учреждение в системата на МОН. Създадено на 21.06.2006 г. със заповед на министъра на МОН, с цел по-голяма системност и координация на извънучилищната дейност, за да бъдат децата и учениците ангажирани в свободното си време, да развиват своите заложби и да направят своя самостоятелен избор на занимание.

ЦПЛР като форма на извънучилищна дейност осъществява развитие на творческите способности на децата и учениците, подпомага ранната им професионална ориентация, чрез стимулиране развитието на личностни качества и умения за работа в екип.

Ръководството на всички школи е поверено в ръцете на популярни в своята област специалисти, творци и спортисти. Наред със своя опит, естетически възгледи и нравственост, преподавателите от ЦПЛР активно включват в програмите си и идеите на младите хора, с които работят, за да могат да отговорят на актуалните им потребности и да стимулират творческия им потенциал. Всеки учител има лична свобода при реализиране и разширяване на формите си на дейност.

Директор и основател (ОДК) : Красимир Дочев /2006 г. – 2012 г./

Към днешна дата съставът на екипа на ЦПЛР включва:

Димитър Михнев – Директор

Грета Ангелова – ЗАС                                                                                               тел.: 0618/8-47-88

Светла Зарзалиева – Главен счетоводител

Илия Банков – старши учител в клуб „Графично ателие“

Жанета Никифорова – старши учител в клуб „Земята и ние“

Гергана Пашова – учител по музика

Николай Дремов – старши учител по музика

Ивайло Павлов – учител по музика

Христо Чолаков – лектор

Виолина Стоянова – лектор

Марко Марков – лектор

Галина Иванова – лектор

Вашият коментар