Контакти

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

гр. Горна Оряховица, п.к. 5100,  ул. „Мано Тодоров“ №5

email: odk_go@abv.bg

тел.: 0618/8-47-88

 

 

Вашият коментар