Музикална продукция

На 20.03.2019 г. Център за подкрепа за личностно развитие – гр. Горна Оряховица проведе вътрешна продукция с участието на децата и учениците, които се обучават в музикалните дейности на ЦПЛР. В концерта взеха участие ученици от школите по блок – флейта, с ръководители г-н Христо Чолаков и г-н Николай Дремов, индивидуални участници от групите по камерна музика, с ръководители г-н Ивайло Павлов и г-н Николай Дремов и групите за Автентичен фолклор, както и Народния хор при ЦПЛР, с ръководител г-жа Гергана Пашова и корепетитор г-н Христо Чолаков. Мероприятието бе посетено от родители и приятели на младите изпълнители.