Участие във Великденска работилница

Във Великденската работилница взеха участие децата при клуб „Графично ателие“, с ръководител г-н Илия Банков, с боядисването на Великденското яйце и децата от групите по Автентичен фолклор и Народен хор, с ръководител г-жа Гергана Пашова, които представиха две народни песни.