Участие в VI – ти Детски фолклорен празник „Весел Чичопей“ с. Първомайци 2019 г., на Група за автентичен фолклор при ЦПЛР – гр. Горна Оряховица, с ръководител г-жа Гергана Пашова.