Почистване на парк „Христо Ботев“ от клуб „Земята и ние“ при Център за подкрепа за личностно развитие гр. Горна Оряховица.